Snæfellsbær

Takk fyrir okkur :-)

Grunnskóli Snæfellsbæjar - fös, 13/12/2019 - 16:02
Flokkar: Snæfellsbær

Styrkveitingar fyrir árið 2020

Snæfellsbær - Miðv.d., 11/12/2019 - 12:15

Snæfellsbær óskar á hverju ári eftir umsóknum um styrkveitingu frá félagasamtökum áður en vinna við fjárhagsáætlun hefst. Innsendar umsóknir eru lagðar fyrir bæjarstjórn sem tekur þær til umfjöllunar samhliða fjárhagsáætlungerð. Bæjarstjórn hefur lagt ríka áherslu á það að haldið verið áfram þeirri góðu þjónustu sem veitt er í sveitarfélaginu og að henni hlúð eins og kostur er. Með það í huga hefur bæjarstjórn nú samþykkt styrkveitingar fyrir árið 2020. 

Þess má geta að Snæfellsbær hefur aukið styrkveitingar til félagasamtaka umtalsvert á síðustu tveimur árum. Í fyrra hækkuðu styrkveitingar um 42,5% frá því sem áður var og fjárhagsáætlun næsta árs gerir ráð fyrir að styrkir hækki um rúm 8% frá því í fyrra.

Árið 2020 verða styrkveitingar til félagasamtaka kr. 64.515.000.- 

Styrkveitingar árið 2020

The post Styrkveitingar fyrir árið 2020 appeared first on Snæfellsbær.

Flokkar: Snæfellsbær

Nýjar gjaldskrár fyrir árið 2020

Snæfellsbær - Þri, 10/12/2019 - 14:36

Fimmtudaginn 5. desember samþykkti bæjarstjórn fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar fyrir árið 2020, og um leið nýjar gjaldskrár, en þær eru nú komnar inn á vefsíðu Snæfellsbæjar.

Undanfarin fjögur ár hafa gjaldskrár grunnskóla- og leikskóla staðið í stað, en á árinu 2020 verða smávægilega hækkanir á þeim.  Grunngjald leikskóla hækkar um 2,8%, fer úr kr. 3.700.- í 3.800.-. Fæðiskostnaður hækkar ekkert. Fyrir 8 klt. vistun með fullu fæði þýðir þetta að foreldrar greiða kr. 40.400.- í stað 39.600.- á árinu 2019.

Gjöld grunnskóla hækka um 3,5% milli ára.

Gjaldskrá fasteignagjalda tekur töluverðum breytingum. Álagningarprósenta B- og C-húsnæðis stendur í stað, og jafnframt álagningarprósenta fasteignaskatts og lóðarleigu A-húsnæðis. Álagningarprósenta vatnsgjalds húsnæðis í A-flokki lækkar um 9% og álagningarprósenta fráveitugjalda A-húsnæðis lækkar sömuleiðis um 6,25%. Þetta er gert til að koma til móts við íbúðaeigendur í sveitarfélaginu þar sem undanfarið hefur fasteignamat hækkað töluvert og þar með hækka fasteignagjöld. Með þessum aðgerðum ættu fasteignagjöld íbúðaeigenda ekki að hækka milli ára, þrátt fyrir hækkun á fasteignamati.

Gjaldskrá tónlistarskóla hækkar um 2,5% milli ára, en gjaldskrá íþróttahúss og sundlaugar stendur í stað, bæði í Ólafsvík og í Lýsuhólslaug.

Gjaldskrá fyrir hundahald tekur töluverðum breytingum á árinu 2020. Almennt leyfisgjald lækkar og verður kr. 15.000.-, en fyrsta leyfisveiting verður kr. 20.000.-. Jafnframt verður sú breyting gerð að tekið verður tillit til þeirra hunda sem hafa farið á hlýðninámskeið og jafnframt til þeirra eiganda sem farið hafa með hunda sína í hreinsun annars staðar og tryggja hunda sína sjálfir. Gegn framvísun skírteina er heimilt að veita samtals allt að 30% afslátt af leyfisgjaldi.

Í byrjun árs verður farið í það verkefni að skrá ketti í sveitarfélaginu.

Aðrar gjaldskrár taka litlum sem engum breytingum, en hægt er að skoða þær með því að smella hér.

The post Nýjar gjaldskrár fyrir árið 2020 appeared first on Snæfellsbær.

Flokkar: Snæfellsbær

Dagskráin fyrir miðvikudaginn 11. des

Grunnskóli Snæfellsbæjar - Þri, 10/12/2019 - 12:39
Jólaúvarp GSnb fm 103,5 og 106,5. Hægt er að hlusta á útvarpið í gegnum netið á spilarinn.ishttp://spilarinn.is/#GSNB
Flokkar: Snæfellsbær

Jólaúvarp GSnb

Grunnskóli Snæfellsbæjar - Þri, 10/12/2019 - 08:36
Minnum á að jólaúvarp GSnb fm 103,5 og 106,5 fer í loftið klukkan 9. Hægt er að hlusta á útvarpið í gegnum netið á spilarinn.ishttp://spilarinn.is/#GSNB
Flokkar: Snæfellsbær

Allt skólastarf fellur niður í dag

Grunnskóli Snæfellsbæjar - Þri, 10/12/2019 - 06:52
Allt skólastarf í grunn- og leikskólum Snæfellsbæjar fellur niður í dag vegna slæms veðurútlits
Flokkar: Snæfellsbær

Válynd veðurspá

Grunnskóli Snæfellsbæjar - mánud., 09/12/2019 - 18:43
Veðurstofan hefur sent út appelsínugula viðvörun (sjá https://www.vedur.is/vidvaranir/svaedi/breidafjordur) vegna veðurs sem á að skella á upp úr hádegi á morgun, þriðjudag. Ef spáin gengur eftir má búast við að heimferð nemenda verði flýtt og öllu skólastarfi hætt. Skólabær verður lokað þar sem gert er ráð fyrir að veðrið gangi ekki niður fyrr en næsta dag. Foreldrar eru beðnir um að gera ráðstafanir og sækja börn sín.Við munum fylgjast vel með veðurspám og færð og gefa út tilkynningar, ef spár breytast.Foreldrar geta metið aðstæður svo að ekki sé óhætt að börn þeirra sæki skóla, óháð því hvort tilkynning hafi borist frá skólayfirvöldum. Skulu þeir þá tilkynna skólanum um það og lítur skólinn á slík tilvik sem eðlilegar fjarvistir.Skólabílstjórar leggja mat á aðstæður og endanleg ákvörðun um akstur eða niðurfellingu á skólaakstri er á ábyrgð þeirra og skólastjórnenda.
Flokkar: Snæfellsbær

Bókun bæjarstjórnar vegna fjárhagsáætlunar ársins 2020

Snæfellsbær - mánud., 09/12/2019 - 15:39

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar hefur unnið að gerð fjárhagsáætlunar fyrir Snæfellsbæ. Smávægileg hækkun varð á gjaldskrám bæjarfélagsins. Útsvarsprósenta í Snæfellsbæ verður óbreytt en breytingar voru gerðar á álagningarprósentu fasteignagjalda.  Álagningarprósenta vatnsgjalds húseigna í A-flokki lækkar um 9% og álagningarprósenta fráveitugjalds húseigna í A-flokki lækkar um 6,25%. Þetta er gert til að koma til móts við íbúa Snæfellsbæjar þannig að heildarfasteignagjöld hækki ekki á milli ára þrátt fyrir hækkun á fasteignamati. 

Bæjarstjórn  leggur  á það áherslu að haldið verið áfram þeirri góðu þjónustu sem veitt er í sveitarfélaginu og að henni hlúð eins og kostur er. Styrkir til félagasamtaka hækka á árinu 2020 og verða kr. 64.515.000.- Að venju eru hæstu styrkirnir til íþrótta- og ungmennastarfs. 

Snæfellsbær mun áfram bjóða upp á frístundastyrk til tómstundastarfs ungmenna. 

Á haustmánuðum 2019 var farið í verkefnið Betri Snæfellsbær og mun 18 milljónum verða varið í það á árinu 2020 að framkvæma hluta af því sem lagt var til þar. Mikið af góðum ábendingum og tillögum kom fram frá íbúum í gegnum þetta verkefni og hefur tæknideild Snæfellsbæjar undanfarið unnið úr þeim tillögum og forgangsraðað þeim.  Bæjarstjórn vill lýsa ánægju sinni með þetta framtak. 

Gert er ráð fyrir miklum framkvæmdum á árinu 2020, en gert er ráð fyrir að fjárfestingar ársins verði um 423 milljónir króna, þar af 195 milljónir hjá bæjarsjóði Snæfellsbæjar og 228 milljónir hjá hafnarsjóði. Stærsta framkvæmd ársins 2020 verður lenging Norðurgarðs í Ólafsvík. 

Fjárhagsstaða Snæfellsbæjar er góð, og á árinu 2019 tókst að greiða upp lán en engin ný lán þurfti að taka á árinu þrátt fyrir miklar framkvæmdir á árinu 2019. Ekki er gert ráð fyrir hækkun skulda á árinu 2020, sem er gott. Gert er ráð fyrir að skuldahlutfall Snæfellsbæjar fari ekki yfir 65% í A-hluta, en skv. sveitarstjórnarlögum má skuldahlutfallið ekki fara yfir 150% og er þá Snæfellsbær vel innan marka. 

Hafnarsjóður Snæfellsbæjar er vel rekinn og verða miklar framkvæmdir á hans vegum árið 2020, eins og áður kemur fram, eða um 228 m.kr. Hafnarsjóður er fjárhagslega vel stæður og skuldar engin langtímalán.  

Rekstur Snæfellsbæjar hefur verið með ágætum undanfarin ár og er það að miklu leyti því að þakka hversu gott samstarf hefur verið við forstöðumenn og starfsfólk Snæfellsbæjar. Bæjarstjórn Snæfellsbæjar treystir á að samstarfið verði áfram jafngott, því einungis þannig verður hægt að ná fram góðum rekstri.  

Samstarf í bæjarstjórn Snæfellsbæjar er gott og vann öll bæjarstjórn saman að gerð fjárhagsáætlunar á sérstökum vinnufundum sem haldnir voru og er full samstaða um alla liði fjárhagsáætlunar og er það afar mikilvægt að samstaða sé  góð í bæjarstjórn. 

The post Bókun bæjarstjórnar vegna fjárhagsáætlunar ársins 2020 appeared first on Snæfellsbær.

Flokkar: Snæfellsbær

Jólaútvarp GSnb

Grunnskóli Snæfellsbæjar - mánud., 09/12/2019 - 13:58
Flokkar: Snæfellsbær

Heimsóknir jólasveina til Snæfellsbæjar

Snæfellsbær - mánud., 09/12/2019 - 10:18

Menningarnefnd Snæfellsbæjar hefur skipulagt notalegar jólastundir nú þegar líða fer að jólum. Hefð hefur skapast fyrir þessum viðburðum síðustu ár þar sem ungir sem aldnir koma saman og fagna komu hátíðarinnar með heimsóknum frá jólasveinum.

Í ár verður bryddað upp á þeirri nýjung að jólasveinarnir skjóta upp kollinum hér og þar um Snæfellsbæ í stað þess að heimsækja sama húsið oft og mörgum sinnum. Þetta árið geta krakkar, fjölskyldur og önnur jólabörn því sungið og dansað með jólasveinum sem hér segir:

12. desember kl. 17:30 – Gilbakki

14. desember kl. 17:00 – Sjóminjasafnið á Hellissandi

16. desember kl. 17:00 – Hraun Restaurant

18. desember kl. 17:00 – Bókasafn Snæfellsbæjar

20. desember kl. 17:00 – Sker Restaurant

22. desember kl. 17:00 – Útgerðin/Pakkhúsið

Ljósmynd: ÞÚ/sérlegur aðstoðarmaður jólaveinanna

The post Heimsóknir jólasveina til Snæfellsbæjar appeared first on Snæfellsbær.

Flokkar: Snæfellsbær

Heimsókn í 3.bekk

Grunnskóli Snæfellsbæjar - sun, 08/12/2019 - 22:51
Í síðustu viku fékk 3. bekkur heimsókn frá slökkviliðinu og Lionsklúbbunum Rán og Þernunni. Slökkviliðið fræddi nemendur um eldvarnir og gáfu þeim vasaljós og endurskinsmerki. Lions gaf þeim líka endurskinsmerki og litabók. Toppurinn á deginum var svo að fá að fara einn hring með slökkviliðsbílnum. Að lokum var haldin rýmingaræfing í skólahúsnæðinu á Hellissandi.
Flokkar: Snæfellsbær

Sóknaráætlun Vesturlands 2020 – 2024

Snæfellsbær - fös, 06/12/2019 - 09:59

Sóknaráætlun Vesturlands fyrir árin 2020 – 2024 er komin út og hefur verið gerð aðgengileg á vef Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi.

Sóknaráætlun Vesturlands er þróunaráætlun landshlutans og felur í sér stöðumat hans, framtíðarsýn, markmið og áherslur til að ná fram þeirri framtíðarsýn. Sóknaráætlun Vesturlands byggir á fimm grunnþáttum; velferð, umhverfi, samgöngur, menning og atvinna. Þá voru allir þessir grunnþættir tengdir við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Í áætluninni eru sett fram skýr mælanleg markmið og áherslur sem verða leiðarljós við val á áhersluverkefnum sem og við úthlutun úr Uppbyggingarsjóði Vesturlands.

Sóknaráætlun Vesturlands fyrir árin 2020 – 2024 var sett í opið samráðferli þar sem allir gátu sent inn ábendingar og tillögur varðandi áætlunina, markmið hennar og innihald. Því ferli lauk í nóvember og hér má því sjá útkomuna og endanlega áætlun.

Sóknaráætlun Vesturlands 2020 – 2024

Share

The post Sóknaráætlun Vesturlands 2020 – 2024 appeared first on Snæfellsbær.

Flokkar: Snæfellsbær

Aðventu- og jóladagskrá Snæfellsbæjar 2019

Snæfellsbær - Miðv.d., 04/12/2019 - 11:44

Fyrir aðventuna var aðventu- og jóladagskrá fyrir Snæfellsbæ í fyrsta skipti prentuð út og dreift í hús. Aðventudagskráin var prentuð í Steinprent og henni dreift með Bæjarblaðinu Jökli. Átthagastofa Snæfellsbæjar sá um að óska eftir og safna upplýsingum um viðburði.

Eins og sjá má í aðventudagskránni er fjöldi viðburða í sveitarfélaginu yfir hátíðina og ljóst að allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi í Snæfellsbæ yfir aðventuna.

Athygli er vakin á því að dagskráin er birt með fyrirvara um breytingar. Tímasetningar viðburða geta breyst sökum veðurs eða annarra ófyrirséðra ástæðna. Enn má senda tilkynningar um viðburði og koma þeim á viðburðadagatal á vefsíðu Snæfellsbæjar.

Hér að neðan má opna aðventudagskrá í PDF-útgáfu.

Aðventudagskrá 2019

The post Aðventu- og jóladagskrá Snæfellsbæjar 2019 appeared first on Snæfellsbær.

Flokkar: Snæfellsbær

Bæjarstjórnarfundur 5. desember 2019

Snæfellsbær - Miðv.d., 04/12/2019 - 09:31

Vakin er athygli á því að 326. fundur bæjarstjórnar Snæfellsbæjar verður haldinn í Ráðhúsi Snæfellsbæjar fimmtudaginn 5. desember 2019 kl. 16:00.

Fundir bæjarstjórnar eru öllum opnir og eru íbúar hvattir til að kynna sér bæjarmálin. Dagskrá fundar má sjá hér að neðan. Fundarboð má nálgast hér.

Dagskrá fundar:

 1. Fundargerð 310. fundar bæjarráðs Snæfellsbæjar, dags. 28. nóvember 2019.
 2. Fundargerð velferðarnefndar, dags. 11. nóvember 2019.
 3. Fundargerð 88. fundar íþrótta- og æskulýðsnefndar, dags. 19. nóvember 2019.
 4. Fundargerðir 184. fundar og 185. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga, dags. 1. október og 12. nóvember 2019.
 5. Fundargerð 417. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands, dags. 18. október 2019.
 6. Bréf frá séra Óskari Inga Ingasyni, ódags., varðandi visatíu biskups Íslands 16. – 17. febrúar 2020.
 7. Bréf frá stjórn knattspyrnudeildar Víkings Ólafsvíkur, dags. 2. desember 2019, varðandi umsókn um rekstrarstyrk á árinu 2020.
 8. Bréf frá útgerðinni Ingibjörgu ehf., dags. 3. desember 2019, varðandi forkaupsrétt Snæfellsbæjar að bátnum Guðlaugu SH-62, sksskrnr. 2493.
 9. Bréf frá Sýslumanninum á Vesturlandi, dags. 3. desember 2019, varðandi ósk um umsögn Snæfellsbæjar um umsókn Sker restaurant um leyfi til reksturs veitingastaðar í flokki II, veitingahús, að Ólafsbraut 19 í Ólafsvík, Snæfellsbæ. Athugið að þetta er umsókn um breytingu á núverandi rekstrarleyfi.
 10. Tillaga að styrkjum á fjárhagsáætlun 2020.
 11. Tillaga að gjaldskrám Snæfellsbæjar fyrir árið 2020.
 12. Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar og stofnana hans fyrir árið 2020 – seinni umræða.
 13. Þriggja ára áætlun Snæfellsbæjar fyrir árin 2021 – 2023 – seinni umræða.
 14. Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 3. desember 2019
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri.

Share

The post Bæjarstjórnarfundur 5. desember 2019 appeared first on Snæfellsbær.

Flokkar: Snæfellsbær

Aðventustund annan sunnudag í aðventu

Snæfellsbær - Þri, 03/12/2019 - 13:19

Vegna veðurs reyndist nauðsynlegt að fresta tendrun jólaljósa sunnudaginn 1. desember. Ákveðið hefur verið að halda aðventustund við jólatrén á Hellissandi og í Ólafsvík annan sunnudag í aðventu í staðinn, þann 8. desember.

Dagskrá helst óbreytt að öðru leyti en því að hún færist fram um eina klukkustund á hvorum stað.

Á Hellissandi hefst aðventustund við jólatré kl. 15:30.
Í Ólafsvík hefst aðventustund við jólatré kl. 16:30.

Jólasveinar mæta á svæðið og gleðja börnin auk þess sem Trausti Leó Gunnarsson og Kristbjörg Ásta Viðarsdóttir syngja nokkur vel valin jólalög.

Bjarki Már Mortensen og Elisabeth Halldóra Roloff tendra ljósin.

Ljósmynd: af

Share

The post Aðventustund annan sunnudag í aðventu appeared first on Snæfellsbær.

Flokkar: Snæfellsbær

Kynningarfundur um uppbyggingarsjóð í Sjóminjasafninu á Hellissandi

Snæfellsbær - Þri, 03/12/2019 - 12:22

Opið er fyrir umsóknir í Uppbyggingarsjóð Vesturlands til miðnættis 12. desember 2019. Veittir verða styrkir til atvinnuþróunar og nýsköpunar, verkefnastyrkir til menningarmála auk stofn- og rekstrarstyrkja til menningarmála. 

Ráðgjafar á vegum samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi verða með kynningu á sjóðnum í Sjóminjasafninu á Hellissandi miðvikudaginn 5. desember kl. 18:00. Er kjörið fyrir áhugasama að mæta til fundar við ráðgjafa SSV og fá upplýsingar um gerð umsókna, styrkhæfi verkefna o.s.frv. 

Nánar má lesa um kynningarundinn á vefsíðu SSV.

Share

The post Kynningarfundur um uppbyggingarsjóð í Sjóminjasafninu á Hellissandi appeared first on Snæfellsbær.

Flokkar: Snæfellsbær

Bókveisla 10. bekkjar

Grunnskóli Snæfellsbæjar - mánud., 02/12/2019 - 12:31
Flokkar: Snæfellsbær

Síður

Subscribe to Ólafsvíkur- og Ingjaldshólsprestakall aggregator - Snæfellsbær