Embætti sóknarprests í Staðastaðarprestakalli auglýst

Á heimasíðu Þjóðkirkjunnar er embætti sóknarprests í Staðarstaðarprestakalli og þar með sóknunum Staðastaðarsókn, Búðasókn, Hellnasókn, Staðarhraunssókn, Kolbeinsstaðasókn og Fáskrúðarbakkasókn auglæyst laust til umsóknar.  Sóknarprestur hefur sérstakar skyldur héraðsprests við Vesturlandsprófastsdæmi, allt að 50%.

Hér er auglýsingin:

Biskup Íslands auglýsir laust til umsóknar embætti sóknarprests í Staðastaðarprestakalli, Vesturlandsprófastsdæmi frá 1. desember 2013 með skyldum héraðsprests við prófastsdæmið.

 • Biskup Íslands skipar í embætti sóknarpresta til fimm ára.
 • Í Staðastaðarprestakalli eru sex sóknir, Staðarhraunssókn, Kolbeinsstaðasókn, Fáskrúðarbakkasókn, Staðastaðarsókn, Búðasókn og Hellnasókn.
 • Staðastaðarprestakall er á samstarfssvæði með eftirtöldum prestaköllum: Ólafsvíkur- og Ingjaldshólsprestakall, Setbergsprestakalli og Stykkishólmsprestakalli.
 • Sóknarprestur hefur sérstakar skyldur héraðsprests við Vesturlandsprófastsdæmi. Gert er ráð fyrir að héraðsprestsskyldur við prófastsdæmi geti numið allt að 50% starfsins svo sem nánar verður útfært í erindisbréfi. Í prófastsdæminu búa rúmlega 11 þúsund manns. Þar eru 11 prestaköll og 40 sóknir.
 • Um þjónustuskyldur í sóknunum fer eftir samþykktum kirkjuþings um innri málefni kirkjunnar.
 • Óskað er eftir því að umsækjendur geri skriflega grein fyrir persónulegum upplýsingum, menntun sinni, starfsferli, samskiptahæfileikum svo og öðru því sem þeir óska eftir að taka fram.
 • Umsækjendum ber að fylla út eyðublað þar sem biskupi er heimilaður aðgangur að sakaskrá viðkomandi umsækjenda. Skal undirrituð heimild þar um fylgja umsókninni. Eyðublaðið er á vef kirkjunnar, https://innri.kirkjan.is/pdf/samthykki-fyrir-oflun-upplysinga -ur-sakaskra.pdf
 • Prestssetrið og skrifstofa sóknarprests er á Staðastað. Sóknarpresti er skylt að sitja prestssetrið og hafa umsjón með því. Fyrir liggur haldsbréf ásamt framkvæmdaáætlun hjá fasteignasviði Biskupsstofu. Sá sem fær embættið undirritar haldsbréfið áður en tekið er við prestssetrinu. Um prestssetrið gilda starfsreglur um prestssetur og aðrar fasteignir þjóðkirkjunnar nr. 950/2009.
 • Valnefnd velur sóknarprest skv. starfsreglum um val og veitingu prestsembætta nr. 1109/2011 og er stuðst við óháðan ráðgjafa í öllu umsóknarferlinu.
 • Heimilt er að óska eftir því að almennar prestskosningar fari fram samkvæmt 15. gr. starfsreglna nr. 1109/2011.
 • Um embættið gilda lög um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997, lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 og starfsreglur er kirkjuþing setur. Einkum er vísað til starfsreglna um presta nr. 1110/2011.
 • Um laun og önnur kjör fer samkvæmt ákvörðun kjararáðs.
 • Upplýsingar um embættið og helstu lög og reglur sem um starfið gilda eru veittar á Biskupsstofu svo og hjá fráfarandi sóknarpresti Staðastaðarprestakalls.
 • Umsóknarfrestur rennur út 26. september 2013.
 • Umsóknir sendist Biskupi Íslands, Biskupsstofu, Laugavegi 31, 150 Reykjavík.

Vísað er til laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Gestir:781 Gestir í dag: 1 Gestir í allt: 2000164